Zamenjave znotraj izvršnega in upravnega odbora skupine PSA

 

Za zagotovitev uspešnega izvajanja strateškega načrta "Push to Pass" bo skupina PSA s 1. septembrom 2016 uvedla določene zamenjave znotraj svojega izvršnega in upravnega odbora.

Prenovljena organizacijska struktura, ki bo sicer ohranila trenutno razporeditev na entitete Znamke/Regije/Službe, bo prednostno zagotavljala nadaljnji razvoj storitev za mobilnost, skrbela za dinamično rast rezultatov skupine PSA na Kitajskem in zagotovila, da bo globalno lansiranje 121 izdelkov v vseh regijah potekalo popolnoma usklajeno.

V ta namen je bil za vodjo nove Direkcije storitev za mobilnost imenovan Grégoire Olivier zaradi svojih veščin s področja razvoja podjetništva, na njegovem trenutnem mestu direktorja regije Kitajska in jugo-vzhodna Azija pa ga bo nadomestil Denis Martin, ki se je v regiji Evropa izkazal z doseganjem zelo visokih rezultatov. Maxime Picat, ki je svoje strokovno znanje pridobil na mestu direktorja znamke Peugeot, bo prevzel vodenje regije Evropa, kjer bo odgovoren za produktno in tehnološko ofenzivo, začrtano v sklopu načrta Push to Pass. Jean-Philippe Imparato, ki je trenutno na čelu izjemno uspešnega prodajnega oddelka skupine PSA, bo nadomestil Maxima Picata na mestu direktorja znamke Peugeot in začel pisati naslednje poglavje njene zgodbe o uspehu.

Ostali člani izvršnega odbora se bodo povečinoma še naprej osredotočali na izvajanje trenutnih nalog, poleg tega pa bodo prevzeli odgovornost nad navzkrižno delujočimi aktivnostmi, povezanimi s strateškim načrtom "Push To Pass".

Nadzorni svet je potrdil predlog predsednika uprave, naj se Maxime Picat pridruži upravnemu odboru skupine PSA. Na tem mestu je bil do sedaj Grégoire Olivier. Jean-Baptiste de Chatillon in Jean-Christophe Quémard ostajata še naprej člana upravnega odbora.

Carlos Tavares je povedal: «S temi zamenjavami bomo vzpostavili najboljše možne pogoje za izvajanje strateškega načrta za rentabilno rast "Push to Pass", istočasno pa si bomo vsak dan posebej prizadevali za nadaljnjo krepitev ekonomske učinkovitosti našega podjetja. Izvršni odbor skupine PSA si bolj kot kadarkoli poprej kolektivno prizadeva zagotoviti strankam zadovoljstvo.»