Po izkušnji z navidezno resničnostjo imajo vozniki dostavnih vozil veliko več čuta za kolesarje

Vozniki dostavne službe so dobili priložnost, da preskusijo edinstveno izkušnjo z navidezno resničnostjo, s katero si lahko uporabniki ogledajo svet v navideznem prostoru iz kolesarjevega ali voznikovega zornega kota.

Nagrajena aplikacija za izkušnjo z navidezno resničnostjo WheelSwap (Zamenjajmo kolesa), ki je del Fordove kampanje Share The Road (Souporaba cest), ima preprost cilj: spodbuditi voznike in kolesarje, da z majhnimi spremembami v načinu vožnje oziroma kolesarjenja zagotovijo več varnosti za vse udeležence v prometu.

Več kot 35 voznikov podjetja za dostavo Hermes je sodelovalo na usposabljanju v enem od skladišč podjetja v Londonu. Hermes letno dostavi 390 milijonov pošiljk in v svojem omrežju zaposluje več tisoč voznikov.

Dogodek je bil odlična priložnost, da so si vozniki cesto in promet ogledali iz drugačne perspektive, kar 88 odstotkov se jih je strinjalo, da jih je izkušnja spodbudila k spremembi načina vožnje.

Share The Road – cesto si delimo različni uporabniki

Na naših cestah je več ljudi kot kadarkoli doslej, prav tako je vse več kolesarjev, zato je zelo pomembno spodbujati razumevanje in spoštovanje med vsemi udeleženci v prometu, ne glede na to, ali potujejo na štirih ali na dveh kolesih. Share The Road(Souporaba cest) je kampanja Ford of Europe, s katero želi izboljšati varnost na cestah za vse uporabnike.

Povečanje števila dostavnih vozil na cestah

Rast e-trgovine se nezadržno nadaljuje, zato imajo kurirji, ki pošiljke dostavljajo tudi s kolesi in dostavnimi kombiji, zelo pomembno vlogo, da naročniki prejmejo naročeno blago.

Poročilo Centra za gospodarske in poslovne raziskave z naslovom Ekonomija uporabe dostavnih vozil po Evropi (Economics of Commercial Van Usage Across Europe) navaja, da se je število dostavnih vozil na cestah v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem, v Španiji, Turčiji in Veliki Britaniji od leta 2013 do leta 2018 povečalo za več kot 10 odstotkov – s 23.250.000 na 25.690.000. Največjo rast so zabeležili v Turčiji (31 odstotkov), Nemčiji (24 odstotkov) in Veliki Britaniji (20 odstotkov).

Aplikacija WheelSwap

Aplikacijo WheelSwap (Zamenjajmo kolesa) je po Fordovem naročilu razvila agencija Happy Finish, ki ima sedež v Londonu. Izkazala se je za učinkovito orodje pri spodbujanju vživljanja v čustva drugih, saj je kar 91 odstotkov od prvih 1200 udeležencev preskusa izjavilo, da bo spremenilo svoje vedenje, 70 odstotkov jih je po izkušnji z navidezno resničnostjo (VR) imelo boljši vpogled v svojo vožnjo in vožnjo kolesarjev, 60 odstotkov udeleženih voznikov in kolesarjev pa je v dveh tednih po udeležbi spremenilo svoje navade na cesti. Aplikacija je osvojila šest nagrad, med katerimi sta tudi priznanje SABRE in Evropska nagrada za odličnost.