Volkswagen dobil odobritev Zveznega urada za motorna vozila (KBA) za predelavo modelov z 1,6-litrskim motorjem TDI tipa EA189

 

  • Začenja se izvajanje tehnične rešitve za 2,6 milijona vozil prizadetih koncernskih modelov
  • KBA je tehnične rešitve že odobril za modele z motorjem TDI tipa EA189 vseh prostorninskih razredov
  • Stranke bodo v kratkem neposredno obveščene in se bodo lahko nato takoj dogovorile za servisni termin

Nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA) je odobril tehnične rešitve za 2,6 milijona vozil z 1,6-litrskim motorjem TDI tipa EA189. Pri prvih vozilih iz tretjega in zadnjega prostorninskega razreda bo rešitve mogoče izvesti v kratkem. Lastniki vozil bodo v naslednjih tednih sukcesivno obveščeni in se bodo potem lahko dogovorili za termin predelave na poljubnem pogodbenem servisu.

Predelava 1,6-litrskih motorjev TDI tipa EA189 zajema posodobitev programske opreme. Poleg tega bodo neposredno pred merilnik zračnega pretoka pritrdili tako imenovani usmernik zračnega toka. Za izvedbo tega bo potrebna manj kot ena ura dela.

KBA je v neomejenem obsegu potrdil, da tehnične rešitve za te modele ne povzročijo negativnih sprememb v vrednostih porabe, podatkih o zmogljivosti in emisijah hrupa. Že prej je KBA to zagotovil za vse druge modele, za katere je bila odobrena servisna akcija. Poleg tega bodo vozila po izvedbi tehničnih ukrepov ustrezala vsem zakonskim zahtevam in izpolnjevala veljavne emisijske standarde.

Predelava vozil s spornimi 2,0-litrskimi motorji TDI je stekla že na začetku leta 2016. Začelo se je tudi izvajanje tehničnih rešitev za sporne modele z 1,2-litrskim motorjem TDI tipa EA189. Z odobritvijo KBA se bo sedaj tudi za zadnji prostorninski razred kmalu začela predelava vozil s spornimi motorji tipa EA189. S tem bo lahko zagotovljeno brezhibno delovanje spornih modelov z 1,2-, 1,6- in 2,0-litrskimi TDI motorji.

V Nemčiji poteka obveščanje strank po dvostopenjskem postopku. Vse prizadete stranke so na prvi stopnji že spomladi prejele dopis, ki je bil usklajen s pristojnimi oblastmi, v katerem so jih obvestili, da mora biti njihovo vozilo predelano.

Ko so tehnične rešitve za določeni model odobrene in na voljo, so stranke z drugim dopisom naprošene, da se pri poljubnem pooblaščenem serviserju dogovorijo za servisni termin. Takšen dopis bo zdaj poslan tudi lastnikom vozil z 1,6-litrskim motorjem TDI.

Volkswagen še naprej intenzivno pripravlja tehnične rešitve in bo poskrbel za predelavo vseh vozil, ki jih zadeva tematika NOx. To delo poteka ob usklajevanju s pristojnimi organi. Stranke z izvedbo tehničnih ukrepov ne bodo imele nobenih stroškov. Poleg tega bo v okviru postopka vpoklica vsem strankam na voljo ustrezen in brezplačen nadomestni prevoz.

Zadevna vozila so tehnično varna in primerna za vožnjo. Do predelave jih je brez omejitev mogoče uporabljati v cestnem prometu. Izvajanje potrebnih tehničnih rešitev po vsej Evropi poteka po časovnem in akcijskem načrtu, ki je bil usklajen z uradom KBA.