Skupina Volvo predstavlja skupno servisno mrežo za znamki Volvo Trucks in Renault Trucks v Sloveniji

Konec lanskega leta je Skupina Volvo začela pregledovati prodajno-servisno mrežo za znamki Volvo Trucks in Renault Trucks v Evropi s ciljem izboljšati kakovost storitev in gostoto omrežja v posamezni državi. Del tega pregleda sta bili tudi servisni mreži v Sloveniji. Odločili smo se, da povežemo servisni mreži za znamki Volvo Trucks in Renault Trucks v Sloveniji – v veljavi s 1. januarja 2013.

Predhodna struktura servisnih mrež v Evropi je obsegala dve ločeni mreži pooblaščenih serviserjev za znamki Volvo Trucks in Renault Trucks. V državah, kjer imata obe blagovni znamki stabilen tržni položaj, bomo tako postavitev obdržali. Na drugih trgih, kjer znamki nimata zadosti velikega tržnega deleža, Skupina Volvo vidi priložnost v povezavi obeh mrež. To strankam prinaša koristi močnejšega omrežja in širše ponudbe izdelkov na enem samem prodajnem mestu.

Odločili smo se, da v Sloveniji združimo poslovanje podjetij Volvo Trucks in Renault Trucks v podjetje s skupno servisno mrežo. Enako bomo naredili tudi na vseh preostalih trgih srednje in vzhodne Evrope*, razen na poljskem trgu. Zato bosta sedeža podjetij Volvo Trucks in Renault Trucks v Sloveniji združena v eno organizacijo z ločenimi prodajnimi oddelki za posamezno blagovno znamko.

Gospod Dušan Mavrič, ki je bil prej odgovoren za poprodajno mrežo v regiji Adriatic, je sedaj zasedel nov položaj direktorja obeh blagovnih znamk za Slovenijo in Hrvaško.

„Servisna mreža je zelo pomembna za zaščito visoke kvalitete storitev“ , je povedal Johan Björnör, generalni direktor Skupine Volvo regija Jugovzhodna Evropa„ S to spremembo bomo strankam lahko ponudili bolj kvalitetne proizvode in storitve, povečali prisotnost in razvili posamezno znamko do njenih skrajnih zmožnosti”

„V zvezi z nadaljnjim uspešnim razvojem obeh znamk imamo ambiciozne načrte, obetamo pa si sodelovanje in s tem bolj bogato skupno ponudbo izdelkov in znamk v Sloveniji,„ je dodal.

*Trg srednje in vzhodne Evrope spada pod prodajno in trženjskega oddelka Volvo Group Trucks Sales & Marketing EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika). Od 1. januarja 2013 trg srednje in vzhodne Evrope sestavlja naslednjih 18 držav: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Hrvaška, Estonija, Madžarska, Kosovo, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija.

REGIJA** -

Dodatne informacije:

Skupina Volvo se je od konca 90. let znatno povečala, predvsem zaradi usmeritve h gospodarskim vozilom. Tako je danes Skupina Volvo eden največjih ponudnikov v sektorju težkih vozil, gradbene opreme, avtobusov in težkih dizelskih motorjev. Zadnjih deset let zaznamujejo večji prevzemi in trud za povezavo prevzetih podjetij in ustvarjanje gospodarstva velikega obsega. Reorganizacija, ki poteka sedaj, je logični naslednji korak za še boljšo asimilacijo polnega potenciala znamk Skupine Volvo in koristi, ki jih prinaša status velikega globalnega akterja; poleg tega se še bolj osredotočamo na stranke in njihove potrebe.

Poslovanje s tovornjaki predstavlja skoraj dve tretjini celotnega prometa Skupine Volvo . Želimo si razviti celoten portfelj in servisno mrežo znamk Skupine Volvo.

Skupina Volvo vidi velik potencial v znamki Renault Trucks, ki je pomembna v strategiji rasti Skupine Volvo . V zadnjih petih letih je Skupina Volvo v poslovanje znamke Renault Trucks investirala več kot 2 milijardi evrov, med drugim namenjeni razvoju izdelkov, proizvodnji in poslovanju.

V sredini junija bo družba Renault Trucks na trg predstavila popolnoma novo ponudbo, s katero se bo okrepil tržni položaj znamke.

Nova komercialna struktura za boljšo podporo strankam v Evropi

Nova struktura podjetja Skupine Volvo se bo osredotočila na poslovanje s tovornjaki. Odločitev glede vprašanja o delovanju v povezanih ali ločenih omrežjih je bila sprejeta za vsako državo posebej. Nekatere države bodo imele popolnoma ločena omrežja. Veliko bo držav s popolnoma povezanim omrežjem, v nekaj državah pa se bodo pojavljala ločena in povezana mesta servisnih storitev.

Pričakujemo, da se bo povezava omrežij v severni, srednji in vzhodni Evropi odražala v večji gostoti omrežja – za 30 do 40 % za znamko Renault Trucks in za 10 % za znamko Volvo Trucks.

„Ta sprememba bo pomenila znatno povečanje števila mest, kjer bomo direktno v stiku s strankami, za znamki Renault Trucks in Volvo Trucks, od čegar bodo imele korist tudi naše stranke„, pravi Peter Karlsten, izvršni podpredsednik podjetja Volvo Group Trucks, EMEA.

Hkrati se bo ne glede obliko distribucije vozil, ki bo sprejeta za določeno državo, ohranila ločena prodaja za blagovni znamki Volvo Trucks in Renault Trucks. Pomembni bosta za ohranjanje močne identitete blagovne znamke in za ohranjanje stikov s strankami Volvo Trucks in Renault Trucks.

Spremembe na trgu srednje in vzhodne Evrope

Nova komercialna postavitev pri podjetju Volvo Group Trucks srednja in vzhodna Evropa je začela delovati 1. januarja 2013.

Za popolno uvedbo prestrukturiranja storitvenih omrežij bosta potrebni še približno dve leti.