Pravilno razvrščanje v primeru nesreče na avtocesti

Ko se zgodi nesreča…

Če ste udeleženi v prometni nesreči ali jo opazite, je pomembno, da se izvajanje intervencije in odprava posledic nesreče začne

takoj. Pokličite eno izmed telefonskih številk za pomoč v sili (112 ali 113) ali uporabite najbližji sistem Klic v sili ter nudite pomoč poškodovanim osebam.

Ko kličete na omenjene številke povejte:

• KDO kliče

• KAJ se je zgodilo

• KJE se je zgodilo

• KDAJ se je zgodilo

• KOLIKO je ponesrečencev

• kakšne so POŠKODBE

• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )

• kakšno POMOČ potrebujete.

Globe za neupoštevanje določil v primeru zastoja na avtocesti

Ob neupoštevanju določil, ki se nanašajo na ravnanje v primeru zastoja oziroma nesreče, se v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP-UPB-5, Ur. l. RS 56/2008) voznika kaznuje:

• če se ustavi na odstavnem pasu avtoceste - z globo 260 EUR;

• če ne upošteva pravil o pravilnem razvrščanju in s tem ne pusti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil - z globo 200 EUR;

• če hodi po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila - z globo 150 EUR in

• če v izjemnih primerih, ki dopuščajo zadrževanje zunaj vozila na avtocesti, ne nosi posebnega telovnika z odsevnimi trakovi - z globo 40 EUR.

Pravilno razvrščanje od nesreči na AC