Porsche s projektom Inno-Space postavlja nova merila kakovosti

 

Porsche je že 70 let sinonim za proizvodnjo športnih avtomobilov na najvišji ravni in v najboljši kakovosti. Skoraj dve tretjini doslej izdelanih Porschejev je še vedno registriranih in so še vedno vozni. V nedavno odprtem Inno-Spaceu, inovacijskem prostoru v tovarni v Leipzigu, se Porsche ukvarja z upravljanjem kakovosti v prihodnosti. Še v februarju bo tam testno začela delovati prva inovacija: preskušanje vtisov z nadgrajeno resničnostjo (AR), ki naj bi ga potem do konca leta vključili v redni proizvodni proces. Ta postopek hitro in zanesljivo pokaže odstopanja od predpisane stopnje dovršenosti. To pomeni prihranek časa in znatno izboljšanje kakovosti analiz.

Inno-Space je vezni člen med sedanjostjo in prihodnostjo upravljanja kakovosti. Gre za razvijanje in uveljavljanje inovacij na področju kakovostnega dela, s ciljem, da se to prenese v serijske procese v tovarni. Tako lahko tam simuliramo lastno IT-okolje tovarne in ga pozneje povežemo s tovarno, da bi nove razvojne dosežke vključili v proizvodnjo. Lastna in z upravljanjem kakovosti tesno povezana IT-ekipa pospešeno razvija nove tehnologije, aplikacije in postopke. "Tam lahko razvijamo in preizkušamo daleč v prihodnost usmerjene inovacije, ne da bi s tem motili procese v tovarni," je povedal Albrecht Reimold, direktor proizvodnje in logistike v Porsche AG. V zavarovanem okolju preizkušamo inovacije za upravljanje kakovosti jutrišnjega dne. Ekipa sodeluje z visokimi šolami in zagonskimi podjetji. Skupaj z Gesellschaft für technische Visualistik (GTV; sl. Družba za tehnično vizualistiko) – zagonskim podjetjem iz Dresdna – uporablja Porsche nadgrajeno resničnost (AR) kot tehnično platformo za kontrolo kakovosti.
Preverjanje vtisov z AR je idealno tipični primer za razvoj in realizacijo novih inovacij, katerih izvorna celica je Inno-Space. GTV je skupaj s Fraunhofer Institutom razvil aplikacijo za tablice, ki napake, analizirane v okviru preverjanja vtisov, v vsaki fazi proizvodnje prikaže neposredno nad sestavnim delom. Ko so odčitani individualni CAD-podatki vozila in kamero tablice pridržimo nad sestavnim delom, lahko na primer neposredno vidimo oblikovna odstopanja. CAD-slika se pri tem položi čez realno sliko. Napake oz. odstopanja so takoj vidni. V podatkovni bazi so shranjeni tudi drugi parametri, kot so denimo reže. Tudi tukaj s primerjavo med realno in CAD-sliko takoj vidimo, če reže ne potekajo v skladu s shranjeno idealno sliko. Še ena prednost: proces preverjanja lahko v realnem času pretočimo do vsakega poljubnega partnerja in lokacije. Obenem se evidentirane napake shranijo v centralni podatkovni bazi tovarne in je do njih mogoče dostopati od kjerkoli na svetu. "Na ta način lahko realiziramo številne prednosti, ki močno presegajo navaden kontrolni proces," je povedal Andreas Schmidt, vodja kakovosti v Porschejevi tovarni v Leipzigu, ki je z raziskovalnima ustanovama realiziral projekt nadgrajene resničnosti (AR). "Ker je tablica povezana z internetom, lahko na primer presoje kakovosti z našimi dobavitelji kratkoročno izvajamo prek videokonferenc."

Porsche s tovrstnimi inovacijami kontinuirano izpopolnjuje upravljanje kakovosti in tako v mnogočem postavlja merila. "Najvišja kakovost je pri Porscheju ključni element identitete znamke in nekaj, kar naše stranke pričakujejo," je dejal Frank Moser, vodja korporativne kakovosti pri Porscheju. "Porschejeva kakovost je rezultat intenzivnega dela, ki ga v vseh projektnih fazah in na vseh področjih ženeta maksimalna natančnost in strast do dovršenega športnega avtomobila. Pri temah, ki zadevajo kakovost, proučimo vsak, še tako majhen detajl – in prav to odlikuje znamko Porsche."