Porsche plasiral zeleno obvezniško posojilo v višini ene milijarde evrov

Družba Porsche AG je izdala zeleno obvezniško posojilo, ki je z obsegom ene milijarde evrov sploh največje doslej. Gre za prvo tovrstno transakcijo s strani kakšnega avtomobilskega proizvajalca. Sredstva iz tega vira bodo namenjena izključno za refinanciranje trajnostnih projektov. Porsche je zeleno obvezniško posojilo plasiral z ročnostjo petih, sedmih in desetih let, in sicer tako s fiksno kot tudi s spremenljivo obrestno mero. Zaradi velikega povpraševanja so povečali prvotni obseg knjige naročil.

"Opažamo, da želi čedalje več investitorjev svoj denar naložiti v trajnostne namene. Zato zdaj takšno možnost vlagateljem ponujamo z zelenim obvezniškim posojilom," je povedal Lutz Meschke, podpredsednik uprave ter direktor za finance in IT pri Porscheju. Sredstva iz te transakcije bodo namenjena izključno za financiranje avto-mobilskega projekta Porsche Taycan. Ta športni avto je prvi popolnoma električni Porsche. "V trenutno ugodnem okolju kapitalskega trga nam je uspelo obvezniško posojilo plasirati po izjemo privlačnih pogojih. Iz tega je razvidno veliko zaupanje investitorjev v dolgoročni razvoj naše znamke in podjetja Porsche," je dodal Meschke.

Proizvajalec športnih avtomobilov iz nemškega Stuttgarta s tem svojo vlogo inovator-ja na področju električne mobilnosti in trajnosti sistematično vpeljuje tudi v svojo korporativno strukturo financiranja. Porsche je izbral portfelj zelenih projektov v vrednosti prek 2,75 milijarde evrov; od tega zneska odpade okrog 55 odstotkov na stroške za energijsko učinkovite, z viri varčne proizvodne obrate, 45 odstotkov pa na stroške razvoja. V času izdaje obvezniškega posojila je podjetje že v celoti razpore-dilo sredstva v okviru portfelja zelenih projektov. 

Trajnostno naravnanost portfelja zelenih projektov in njegovo primernost za zeleno financiranje v okviru aktualnega obvezniškega posojila so po naročilu Porscheja preverile stroge zunanje inštitucije – med drugimi priznana bonitetna agencija ISS ESG in iniciativa Climate Bond. 

Veliko povpraševanja s strani mednarodnih investitorjev
Obvezniško posojilo je dobilo več kot 100 institucionalnih vlagateljev, kot so banke, pokojninski skladi in zavarovalnice. Še posebej razveseljivo je bilo pri tem veliko povpraševanje mednarodnem investitorjev, ki se doslej še niso potegovali za obvezniška posojila, plasirana s strani družbe Porsche AG. Gre predvsem za investitorje iz azijskega prostora. Transakcijo so pripravile naslednje banke: Landesbank Baden-Württemberg, Bayern LB in ING. Družba ING je poleg tega pomagala kot "zeleni svetovalec", tj. kot strokovnjak za izdajo zelenih obveznic. 

Porsche je v okviru svoje strategije digitalizacije prodajo pospremil z digitalno platformo za financiranje dolgov "Debtvision". Posojilodajalci lahko tam svoja obvezniška posojila na učinkovit in transparenten način prodajajo široki bazi vlagateljev. 

Projekt Porsche Taycan izpolnjuje kriterije za zeleno financiranje
Popolnoma električni model Porsche Taycan je ključni projekt v okviru zelenega portfelja, ki je izpolnil kriterije za financiranje z zelenimi finančnimi instrumenti. Izpolnjuje vse zahteve v skladu z načeli "Green Bond Principles" zveze International Capital Markets Association (ICMA) za porabo sredstev v kategoriji "Clean Trans-portation" oz. čisti transport. Pri tem pa ni bil kot trajnosten klasificiran samo rezultat projekta, tj. športni avto s pogonom brez zgorevanja in brez emisij, temveč duhu trajnostnega in gospodarnega ravnanja z viri sledijo tudi razvoj in zasnova ter izgradnja sodobnih tovarn.

V večnadstropnih montažnih halah za proizvodnjo Taycana se bodo tako uporabljali samovozeči transportni sistemi, ki v proizvodnjo uvajajo fleksibilnost, kot je doslej še nismo poznali. Samovozeči transportni sistemi vozijo pa ravnih tleh – in za razliko od klasičnih tekočih trakov zanje niso potrebni temelji za drsne plošče. Zaradi tega je višina objektov manjša, kar zagotavlja neovirano kroženje zraka na območju Stuttgart-Zuffenhausna. Vsi novo zgrajeni objekti so zasnovani s ciljem maksimalne energijske in toplotne učinkovitosti. Proizvodni procesi sledijo izhodiščem za karseda učinkovito uporabo naravnih virov.

Porsche Taycan bo predstavljen septembra, na trg pa bo prišel konec leta. Za štiri-vratni model se po vsem svetu resno zanima že več kot 20.000 potencialnih kupcev, ki so se vpisali na opcijski seznam in vplačali polog. Poleg dinamičnih voznih lastnosti Taycana bo ključ do trajnega uspeha električne mobilnosti razvejana polnilna infrastruktura. Porsche tako za doma kot na poti nudi inteligentne storitve polnjenja. Te se odvijajo prek digitalne platforme Porsche Charging System, ki omogoča dostop do okoli 70.000 polnilnic različnih ponudnikov po vsej Evropi in skupno obračunavanje s strani Porscheja. Na razpolago so tako lastne hitre polnil¬nice kot tudi hitre polnilnice, ki so jih postavili v sodelovanju s ponudniki, kot sta Ionity v Evropi ali Electrify America v ZDA.