Porsche je izpuste CO2 od leta 2014 zmanjšal za 75 odstotkov

Porsche uspešno napreduje tudi na področju trajnosti: v proizvodnji in logistiki je proizvajalec športnih avtomobilov izpuste CO2 v povprečju na vozilo od leta 2014 zmanjšal za več kot 75 odstotkov. Ustrezno porabo energije je v istem obdobju znižal za okrog 31 odstotkov. Hkrati se je število vozil, izdelanih v Zuffenhausnu in Leipzigu, povečalo za 82 odstotkov: s 101.449 (2014) na 184.791 v letu 2018.

"Pri Porscheju se zavedamo svoje odgovornosti do varstva okolja in podnebja," je pojasnil Albrecht Reimold, direktor proizvodnje in logistike v Porsche AG: "Naša vozila nenehno izboljšujemo, tako da bi bila še bolj okolju prijazna. Poleg tega številne večje in manjše pobude pri Porscheju tvorijo celovit koncept, s katerim vsa področja v podjetju postopoma izboljšujejo svojo ekološko trajnost." 

Dobičkonosna rast kot predpogoj za trajnostno delovanje
Ravno pred nekaj tedni je proizvajalec športnih avtomobilov spet objavil nove rekordne rezultate: prodaja in promet sta se v primerjavi s predhodnim letom ponovno povečala, prav tako tudi število zaposlenih. Donos iz poslovanja za leto 2018 je znašal 16,6 odstotka. "Dobičkonosnosti ne vidimo kot nekaj, kar je samo sebi namen. To je osrednji predpogoj za to, da lahko podjetja učinkovito prevzemajo odgovornost," je dejal Reimold: "Kajti zares uspešni smo šele takrat, ko so med seboj usklajeni ekonomski, socialni in ekološki vidiki."

Da bi bil napredek na področju trajnosti podobno merljiv kot gospodarski uspeh, v Porscheju spremljajo kazalnik "okoljska razbremenitev v proizvodnji", ki ga sestavlja več parametrov. Poleg emisij CO2 in porabe energije tu med drugim štejeta tudi skupna količina porabljene sladke vode in količina porabljenih hlapnih organskih spojin (HOS). Porsche je dosegel napredek tudi na tem področju: v primerjavi z letom 2014 v proizvodnji uporabljajo 34 odstotkov manj topil. Povprečno porabo vode na vozilo so zmanjšali za 20 odstotkov.

Porsche proizvaja z elektriko iz naravnih virov 
Dejstvo, da je Porsche emisije CO2 uspel tako močno zmanjšati – za 75 odstotkov v samo petih letih , gre pripisati predvsem sistematični uporabi elektrike s certifikatom združenja TÜV, pridobljene iz obnovljivih virov. Od začetka leta 2017 Porsche za proizvodnjo uporablja "povezano" naravno elektriko – z dokazilom o poreklu, od kod elektrika fizično izvira. S tem izpolnjujejo najvišje ekološke standarde. Tudi Porschejev logistični promet po železnici znotraj nemških meja danes poteka klimatsko nevtralno. Proizvajalec športnih avtomobilov si vzdolž celotne verige ustvarjanja dodane vrednosti prizadeva za to, da bi zmanjšal svoj vpliv na okolje.

Vizija "Zero Impact Factory"
"Trajnost je vsota številnih posameznih elementov," pravi Albrecht Reimold: "Jeseni bo s tekočega traku zapeljal naš prvi popolnoma električni športni avtomobil, Taycan. V tovarni ga bomo že od samega začetka naprej izdelovali CO2-nevtralno. Vendar pa je naš cilj, da bi se v prihodnje izognili slehernemu ekološkemu odtisu, tj. da bi postali tovarna z ničelnim vplivom na okolje, Zero Impact Factory." 

Takšen način proizvodnje brez vplivov na okolje sloni na različnih področjih delovanja: poleg učinkovite izrabe virov in materiala štejejo tudi področje škodljivih snovi in varstva podnebja ter vplivi proizvodnje na mestno klimo. Kolikšen pomen Porsche pripisuje trajnosti pri zasnovi svojih proizvodnih obratov, pove tudi priznanje Nemške družbe za trajnostno gradnjo (BGNB): za novo zasnovo obrata 4 na matični lokaciji v Zuffenhausnu je Porsche kot prvo podjetje prejel platinasto priznanje.
Tovarna za Taycana: visokotehnološka fasada absorbira NOx 
Porsche igra pionirsko vlogo tudi pri gradnji nove tovarne za proizvodnjo Taycana v Zuffenhausnu: njena fasada bo prva, ki jo bodo obdelali s površinsko tehnologijo, ki vpija dušikove okside. Gre za aluminijaste elemente, prevlečene s titanovim dioksidom. Ta prevleka deluje kot katalizator ter ob sončnem sevanju in že nizki zračni vlažnosti absorbirane škodljive delce razcepi v neškodljivi komponenti vodo in nitrat. Z začetnim pilotnim projektom bo Porsche visokotehnološko fasado, ki vpija NOx, testiral na 126 m2 veliki površini, kar približno ustreza velikosti desetih parkirnih mest. Tu bo opravljala delo, primerljivo z desetimi drevesi. 

Trajnost se izplača
Številni ukrepi, ki prispevajo k učinkoviti izrabi virov in razbremenitvi okolja, tudi pripomorejo k zniževanju stroškov. Začenši z zamenjavo klasičnih luči z LED-svetilkami, prek odzračevalnih sistemov v karosernici, ki so krmiljeni glede na potrebe, izkoriščanja odpadne toplote iz lakirnice, do uporabe elektromehanskih proizvodnih tehnologij namesto hidravličnih delovnih korakov. S slednjo samo pri kovičenju v karosernici v Zuffenhausnu letno prihranijo 11.544 kWh energije. 

Trajnost zaznamuje tudi pot na delo v Porsche 
Da ne bi naraščajoče število zaposlenih predstavljalo tudi čedalje večje obremenitve v prometu, je Porsche vpeljal interni sistem upravljanja mobilnosti. Sem med drugim spadata "službena vozovnica" – vozovnica za javni lokalni potniški promet, ki jo subvencionira podjetje – in "vozovnica za mikrodelce", ki vsem zaposlenim v obratih na območju Stuttgarta omogoča brezplačno uporabo javnih prevoznih sredstev v primeru alarma zaradi onesnaženosti zraka. Celovito upravljanje parkirnega prostora omogoča, da zaposleni hitro najdejo prosta parkirna mesta. Aplikacija "TwoGo", namenjena Porschejevim zaposlenim, se je uveljavila kot možnost, da se zaposleni lahko hitro in praktično dogovarjajo za souporabo avtomobilov. Z uvedbo "mobilnega dela" pa proizvajalec športnih avtomobilov ne omogoča samo novih oblik dela, temveč prispeva tudi k razbremenjevanju prometa v času konic.