Philippe Varin je sestavil tesno povezano ekipo direktorjev z namenom zagotovitve uspešnega okrevanja skupine PSA

V letu 2012 je skupina PSA postavila temelje lastnega industrijskega in komercialnega vzpona. Potrjene so bile naslednje strateške smernice skupine: njeno okrevanje bo potekalo preko izražanja dveh vplivnih in jasno raznolikih blagovnih znamk, ponovne vzpostavitve donosnosti in uspešne sklenitve zveze s skupino General Motors. Za zagotovitev uspešnega izvrševanja strategije skupine PSA bo z 2. aprilom 2013 svoje delo nastopila tesno povezana ekipa direktorjev, ki bo zbrana okoli Philippeja Varina, predsednika upravnega odbora.

Odbor generalne direkcije sestavljajo štirje člani upravnega odbora, ki jih je 12. marca 2013 imenoval nadzorni svet, in devet direktorjev, ki so priključeni predsedniku upravnega odbora:

 • Philippe Varin, predsednik upravnega odbora
 • Jean-Baptiste de Chatillon, član upravnega odbora, finančni direktor
 • Grégoire Olivier, član upravnega odbora, direktor področja Azije
 • Jean-Christophe Quémard, član upravnega odbora, direktor programov

Frédéric Saint-Geours je bil imenovan za posebnega svetovalca predsednika upravnega odbora.

 • Maxime Picat, direktor znamke Peugeot
 • Frédéric Banzet, direktor znamke Citroën
 • Gilles Le Borgne, direktor raziskav in razvoja
 • Denis Martin, direktor industrije in logistike
 • Yannick Bezard, direktor nabave
 • Philippe Dorge, direktor človeških virov
 • Yves Bonnefont, direktor strategije
 • Pierre Todorov, generalni tajnik
 • Jonathan Goodman, direktor komunikacij

Claude Brunet je bil imenovan za posebnega svetovalca predsednika upravnega odbora.

Skupina PSA napoveduje naslednji dve pomembni spremembi:

-          Direktor znamke Peugeot in direktor znamke Citroën bosta priključena neposredno predsedniku upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora bo osebno skrbel, da bodo vsi člani organizacije vključeni v izpolnjevanje obljube, ki sta jo obe blagovni znamki dali svojim strankam.

-          Vodenje odnosov med delodajalci in delojemalci je v pristojnosti direkcije za človeške vire skupine PSA z namenom vzpostavitve bolj kakovostnega dialoga med socialnimi partnerji.

Poleg tega bo predsednik upravnega odbora vsakemu posameznemu članu upravnega odbora poleg njegovih neposrednih odgovornosti zaupal tudi nalogo vodenja določenih strateških in operativnih ciljev, s čimer bo generalna direkcija še dodatno povečala svojo kolektivno učinkovitost:

-          Finančni direktor bo skrbel za optimizacijo rezultata skupine PSA z izvajanjem arbitraž med direkcijami znamk Peugeot in Citroën ter direkcijo za industrijo in logistiko. Poleg tega bo poskrbel tudi za porast donosnosti v državah na območju Latinske Amerike.

-          Direktor področja Azije bo zagotovil rentabilen razvoj na območju Rusije in industrijski razvoj v državah izven Evrope in Latinske Amerike.

-          Direktor programov bo vodil izvajanje skupnih projektov direkcije za programe, direkcije za nabavo, direkcije za raziskave in razvoj ter direkcije za industrijo in logistiko, še posebej z namenom zmanjšanja lastne tovarniške cene in z namenom sklenitve zveze s skupino General Motors.

Komercialna organizacija za izpolnitev obljube, dane strankam obeh blagovnih znamk

Znamka Peugeot in znamka Citroën sta definirali svojo pozicijo in strategijo na ravni celotnega sveta. Na podlagi teh prizadevanj sta ob koncu leta 2012 identificirali različna ozemlja strank in pripravili specifične obljube strankam. Vzporedno s tem je bila ob koncu leta 2012 ustanovljena Evropska direkcija za prodajo, ki je izvedla prestrukturiranje komercialnih transakcij na območju 30 evropskih držav. Prestrukturiranje, ki je bilo uspešno izpeljano v skupno 15 filialah znamke Peugeot, 19 filialah znamke Citroën in pri 25 uvoznikih, je sedaj dokončno oblikovano.

Za zagotovitev ustreznega izvrševanja strategije obeh znamk z izkoriščanjem pridobitev prestrukturiranja, ki je bilo izpeljano na območju Evrope, bo z 2. aprilom 2013 stopila v veljavo prenovljena organizacija:

Znamka AP in znamka AC

Direktorji znamk Peugeot in Citroën bodo postali člani odbora generalne direkcije in bodo priključeni predsedniku upravnega odbora. Odgovorni bodo za rezultate vseh prodajnih dejavnosti njihove znamke na svetovni ravni (NV, RV, rezervni deli in storitve).

V evropskih državah bodo direktorji Peugeot in Citroën ter njihovi oddelki prodaje na hierarhični strukturi priključeni direktorju znamke Peugeot in direktorju znamke Citroën. Za geografska območja (DASI, DAML, DRUC) bo ta priključitev veljala na ravni funkcionalne organizacije.

Spremembe, ki se nanašajo na ekipe, ki se trenutno priključene znamkam:

Pri vsaki znamki bo dejavnost oddelka Sport (CSP/PSP) priključena oddelku marketinga (DMKC). Produktni oddelek (DPRD) bo združeval strategijo znamke (STDM), kateri bo priključena odličnost do strank (EXCL), to so linija DS pri Citroënu (LDS) ter Peugeot Scooters (PSCO) in kolesa (CYC) pri Peugeotu.

Pristojni organi za vodenje prodaje DCE/CMAC in DCE/CMAP bodo priključeni direktorju znamke Citroën in direktorju znamke Peugeot.

Hierarhična in funkcionalna priključitev funkcij marketinga in produkta, ki so združene znotraj AP/SPMP, ostaja nespremenjena.

Direkcija skupnih strokovnih služb prodaje (DMPC)

Ta direkcija združuje vse skupne strokovne službe prejšnje direkcije blagovnih znamk na ravni centrale (DM/COM, DM/GES, DM/PESD, DM/RH, DCE/DVOE, DCE/BMGT, DCE/BTOB, DCE/PDST, DCE/RDQC, DCE/SICO, DCE/VOHI, DCE/COM, AC/CRM, AC/VEPM,

AP/PES) in v državah (BBVO, GFA, JUR, MKTS, PES, PROG, RDQC, RH, CPFR). Naloge in načini delovanja omenjenih ekip ostajajo nespremenjeni.

Direkcija poprodaje in rezervnih delov (DSP) ter Peugeot Citroën Retail (PCR)

Organizacija teh dveh direkcij se ne bo spremenila.

Načini delovanja:

DMPC, DSP in PCR bodo po hierarhični strukturi priključeni članu upravnega odbora, ki je odgovoren za finančno direkcijo. Med DMPC-jem ter direkcijama blagovnih znamk, direkcijo DSP in s PCR-jem bo vzpostavljena tesna funkcionalna povezava. DMPC bo namreč odgovoren za definiranje standardov svojih strokovnih služb in bo imel vse pristojnosti pri zagotavljanju njihovega ustreznega delovanja na celotnem področju trgovanja. Svojo odgovornost bo izvajal z namenom izpolnitve obljube, dane strankam obeh blagovnih znamk.

Direktorji DMPC, DSP in PCR bodo prisostvovali odborom direkcije (CODIR) ter odborom za komercialne in gospodarske rezultate (CRC in CRE) znamk Peugeot in Citroën, tako na ravni centrale kot tudi v državah.

Dokler ne bo nominiran direktor direkcije DMPC v državi, bo aktualni direktor države za obe znamki obdržal funkcionalno avtoriteto nad direktorjema Peugeot in Citroën ter bo nosil odgovornost glede pravilnega izvajanja transakcij v državi. Po nominaciji direktorja DMPC-ja v državi bo njegova funkcija priključena direktorjema Peugeot in Citroën v državi. S tem bo prevzel vlogo glavnega predstavnika skupine pri lokalnih podjetjih, direktorja znamk pa bosta prevzela vlogo glavnega sogovornika njune mreže.

Po uspešnem prestrukturiranju, izvedenem z namenom zmanjšanja stroškov, si bo prenovljena organizacija prizadevala izboljšati komercialno učinkovitosti skupine ter povečati uspeh znamk Peugeot in Citroën.

Omenjene spremembe bodo stopile v veljavo z 2. aprilom 2013.