Bodi preVIDEN!

 

Akcija bo potekala do 16. oktobra. Glavna cilja akcije sta zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, in težo njihovih posledic ter povečati uporabo odsevnih teles med pešci, ki so zaradi slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim prometnih nesreč.

V tem času bodo policisti izvajali krajše poostrene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati večjo problematiko varnosti pešcev, predvsem v bližini prehodov za pešce. Pešce bodo tudi opozarjali na varno udeležbo v cestnem prometu, upoštevanje cestnoprometnih pravil in uporabo prometne površine, namenjene pešcem. V temnem delu dneva morajo pešci obvezno uporabljati odsevna telesa za večjo vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Policisti bodo razdelili tudi nekaj preventivnega materiala in odsevnih teles.

Policisti bodo v tem času pozorni tudi na voznike motornih vozil in njihovo spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Vozniki morajo biti previdni na območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost pešcev, še posebej v bližini prehodov za pešce.