BMW Eko regata Bled

Kaj je BMW eko regata

BMW eko regata je prvi dolgoročni in celovit projekt v Sloveniji za spodbujanje trajnostnega razvoja, ki ga združuje športna dejavnost. Aktivnosti projekta so v letošnjem letu usmerjene v ohranjanje in izboljševanje kakovosti vodnih ekosistemov, povezane pa so z enim najbolj ekoloških športov – veslanjem. Partnerji v projektu so družba BMW Group Slovenija, program Ekošola in WWF (World Wide Fund for Nature), največja svetovna okoljevarstvena organizacija.

Sodelovanje partnerjev

Na BMW eko regati bo predvidoma sodelovalo 56 uspešnih slovenskih podjetij, med njimi 8 medijskih sponzorjev, ki bodo prispevala sredstva za okoljsko izobraževanje mladih v 32 vzgojnih in izobraževalnih ustanovah programa Ekošola. V projektu bo predvidoma sodelovalo tudi 8 veleposlaništev in 11 univerz. Vsi bodo sodelovali na osrednjem športnoveslaškem in družabnem dogodku 19. maja 2012 na Bledu.

Izobraževanje

Tema letošnjega okoljskega izobraževalnega programa je spoznavanje in ohranjanje vodnih ekosistemov, cilj pa ozaveščanje, varovanje in izboljšanje kakovosti različnih vodnih ekosistemov, posledično pa tudi živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov.

Otroci, učenci in dijaki ter njihovi mentorji v programu Ekošola so med šolskim letom izvajali vrsto raziskovalnih in okoljevarstvenih aktivnosti, na osrednji prireditvi BMW eko regate maja na Bledu pa bodo predstavili še izvirne izdelke, makete, fotografije ter v ustvarjalne delavnice vključili tudi obiskovalce dogodka.

Sodelovanje WWF

Skupni izobraževalni projekt WWF in programa Ekošola je usmerjen k naravnim rekam in jezerom, njihovi biotski pestrost ter njihovemu pomenu za človekovo zdravje in varovanje okolja pred visokimi vodami. Otroke, učence in dijake spodbuja k raziskovanju lokalnih vodnih ekosistemov.

BMW eko regata je odlična priložnost, da opozorimo širšo javnost v Sloveniji o pomenu naravnih vodotokov in stoječih voda. Veslanje ni le med najbolj zdravimi športi, ampak je tudi šport, s katerim gojimo svoj odnos do voda. Kaj je torej lahko boljšega kot dan, ki ga bodo otroci in mladostniki z igro, zabavo in športom preživeli v naravi!

Trajnostno naravnan dogodek

Da bo izvedba veslaškega dogodka prav tako trajnostno naravnana bo poskrbela Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki bo svetovala pri izvedbi trajnostnih elementov dogodka, v okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki.

BMW eko regata 2011

Prva BMW eko regata, ki je na inovativen in kreativen način povezala enega najbolj prepoznanih športnih dogodkov, Svetovno prvenstvo v veslanju 2011, s spodbujanjem otrok, mladih, partnerjev projekta in širše javnosti k ohranjanju okolja, je potekala 20. in 21. maja 2011. Več o BMW eko regati 2011